Volatile Hysop 5 Vloeistof
 1. Beschrijving-

  Bladeren en bloeiende toppen van een struik afkomstig uit de Balkan. 

  Pas op: niet gebruiken bij hoge bloeddruk en epilepsie.

  Samenstelling
  Hyssopus officinalis (hysop)

  Gebruik
  In verdamping een of enkele druppels naar voorkeur.
  Lees voor gebruik altijd de bijsluiter. Hier vind je ook meer informatie over doseringen bij de diverse toepassingen.

  Waarschuwing
  Ontvlambare vloeistof en damp.
  Verwijderd houden van open vuur/vonken. Niet roken.
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Bij inslikken meteen een antificentrum of arts raadplegen.
  De mond spoelen, GEEN braken opwekken.
  Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.
  Voorkom lozing in het milieu.
  Buiten bereik van kinderen houden.

  Fabrikant
  Volatile BV
  Industrieweg 3
  8131 VZ  Wijhe

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

Volatile Hysop 5 Vloeistof

Artikelnummer: 538071

Per verpakking: 5 Vloeistof

Merk: Volatile

EAN: 8715542002253

Op voorraad:

Volatile Hysop

1 verpakking
Korting € 4.96 / 28%
€ 17.50
€ 12.54
3 verpakkingen
Korting € 15.63 / 30%
€ 52.50
€ 36.87

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)