HG Voegenreiniger 500 Vloeistof
 1. Beschrijving-

  HG voegenreiniger concentraat verwijdert sterke vervuiling van voegen van vloeren en muren in bijvoorbeeld de badkamer, toilet of keuken. 1 liter is goed voor 10 a 15m2 wand- of vloeroppervlak.

  Ingredienten
  NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan, anionogene oppervlakteactieve stoffen, niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, fosfonaten < 5%

  Gebruik
  Verdun HG voegenreiniger concentraat 1:4 met lauw water. Breng dit aan met een harde bezem of een handborstel. Laat het even inwerken en daarna goed schrobben en naspoelen met water.

  Waarschuwingen
  GEVAAR H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P301+P330+P331- Na inslikken: de mond spoelen. geen braken opwekken. P303+P361+P353- Bij contact met de huid (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: natriumhydroxide EINECS: 215-185-5.

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

HG Voegenreiniger 500 Vloeistof

Artikelnummer: 692037

Per verpakking: 500 Vloeistof

Merk: HG

EAN: 8711577000141

Op voorraad:

HG voegenreiniger verwijdert sterke vervuiling van voegen.

1 verpakking
Korting € 0.49 / 8%
€ 6.29
€ 5.80
3 verpakkingen
Korting € 1.83 / 10%
€ 18.87
€ 17.04

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)