HG Tegel cementsluier verwijderaar 11 1000 ml
 1. Beschrijving-

  HG "cementsluier verwijderaar" verwijdert cementsluier van o.a. alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende natuursteensoorten
  zoals Noorse leisteen, graniet en kwartsiet. Het unieke van dit product is dat het wel het cement van het tegeloppervlak oplost, maar niet het cement uit de voegen. Ook geschikt voor het verwijderen van roest

  Samenstelling
  bevat o.a.:
  niet ionogene oppervlakteactieve stoffen < 5%
  parfums
  Bevat: Fosforzuur EINECS 231-633-2, Oxaalzuur EINECS 205-634-3 en Isotridecanol, ethoxylated EINECS 931-137-2

  Gebruik
  Voor geglazuurde, gladde tegels en plavuizen: Los een halve liter op in 5 liter water. Voor ongeglazuurde en grof geglazuurde tegels als ook niet-kalkhoudend natuursteen: Los 1 liter op in 4 liter water.
  1) Het oppervlak vooraf nat maken met schoon water en daarna de oplossing in ruime mate aanbrengen met behulp van een dweil of mop. Niet meer dan 10 à 15 m2
   tegelijk behandelen.
  2) Schrob vervolgens het oppervlak goed met een schrobber of borstel.
  3) 15-20 minuten laten inwerken en gedurende de inwerktijd de vloer nathouden met de oplossing van dit product.
  4) Aansluitend het behandelde oppervlak nog een keer goed schrobben en daarna de oplossing verwijderen met een dweil, waarbij deze regelmatig moet worden uitgespoeld en uitgewrongen in water.
  5) Vervolgens de vloer nog 2-3 maal goed dweilen met schoon water. Indien nodig de behandeling plaatselijk herhalen.
  Verbruik: ± 20-50 m2  afhankelijk van verdunning en de intensiteit van de cementsluier.

  Attentie: Niet gebruiken op kalkhoudende natuursteensoorten zoals marmer, travertin, blauwe (hard)steen, verschillende leisteensoorten en betontegels/ vloeren.

  Pas op! Er bestaan imitaties van graniet en andere nietzuurgevoelige natuursteensoorten die weldegelijk gevoelig zijn voor zuur en dus niet geschikt zijn voor behandeling met dit product!
  Test daarom voor gebruik de steen altijd op zuurgevoeligheid door een klein stukje te behandelen met dit product (kalkhoudende natuursteen zal bij gebruik van dit product beschadigd c.q. aangetast worden).

  De toepassing van dit product kan de voeg iets lichter maken. Bij zeer sterke vervuiling: het product onverdund gebruiken of HG "cement- & mortelresten verwijderaar" (HG product 12) gebruiken, zie ook de HG tegelvloeren behandelmatrix op de zijkant van deze fles. Gebruik voor het verwijderen van cementresten op kalkhoudende oppervlakken de HG "natuursteen cement-
  & kalksluier verwijderaar" (HG product 31), zie hiervoor de HG natuursteenlijn.

  Waarschuwingen
  H314- Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. 
  P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of
  het etiket ter beschikking houden. 
  P102- Buiten het bereik van kinderen houden.
  P280- Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. P301+P330+P331- Na inslikken: de mond spoelen. Geen braken opwekken. 
  P303+P361+P353- Bij contact met de huid(of het haar): veront-
  reinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen [of afdouchen]. 
  P305+P351+P338- Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

HG Tegel cementsluier verwijderaar 11 1000 ml

ID: 698847

Per verpakking: 1000 Vloeistof

Merk: HG

EAN: 8711577001391

Op voorraad:

HG cementsluier verwijderaar (extra) (HG product 11) verwijdert cementsluier van o.a. alle soorten poreuze en niet-poreuze keramische tegels, plavuizen en niet-kalkhoudende natuursteensoorten

1 verpakking
Korting € 1.52 / 12%
€ 12.19
€ 10.67
3 verpakkingen
Korting € 6.15 / 17%
€ 36.57
€ 30.42

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)