WC Eend Extra power schuimende bleekgel citrus fresh 750 Vloeistof
 1. Beschrijving-

  WC Eend extra power citrus fresh

  WC-reiniger

  Ingredienten
  <5% Chloorbleekmiddelen, amfotere oppervlakteactieve stoffen, anionische oppervlakteactieve stoffen, natriumhypochloriet; natriumhydroxide; aminen, C12-18 alkyldimethyl0, N-oxiden. Bevat ook parfum.

  Gebruik
  Zet de toiletbril omhoog.
  Om de dop te verwijderen, de zijvlakken induwen en tegelijkertijd draaien.
  Kantel de fles om de hals vol te laten lopen.
  Spuit de vloeistof onder de rand en knijp gelijkmatig tijdens het rondgaan door de toiletpot.
  Borstel boven en onder de waterlijn, spoel door.
  Plaats de dop op de fles en draai tot deze "klikt" 
  Voor hardnekkige vlekken, het product enkele minuten laten inwerken.

  Waarschuwing
  Kan bijtend zijn voor metalen. 
  Veroorzaaakt brandwonden en oogletsel.
  Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. 
  Bij het inwinnen van medisch advies, het etiket of de verpakking ter beschikking houden. Bij contact met de huid of haar: veronreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. 
  Bij contact met de ogen: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen. 
  Na inslikken: de mond spoelen - geen braken opwekken. 
  Onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen. Na inademing: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Achter slot bewaren

  Fabrikant
  SC Johnson Nederland
  Groot Mijdrechtstraat 81
  3641 RV Mijdrecht

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

WC Eend Extra power schuimende bleekgel citrus fresh 750 Vloeistof

Artikelnummer: 838756

Per verpakking: 750 Vloeistof

Merk: WC Eend

EAN: 5000204923339

Op voorraad:

WC Eend extra power citrus fresh

1 verpakking
Korting € 0.36 / 7%
€ 4.90
€ 4.54
3 verpakkingen
Korting € 1.35 / 9%
€ 14.70
€ 13.35

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)