De Levensboom Palliacare fresh 10 ml
 1. Beschrijving-

  De levensboom palliacare fresh
  Voor een zachte, frisse en prettige sfeer. Met ondermeer geranium, mirte en citroen. Verdrijft onaangename luchtjes en maakt de lucht zuiver en schoon

  Samenstelling
  Citrus limon, Eucalyptus smithiii, Perlagonium graveolens, Myrtus communis

  GebruikOp een tissue, zakdoek of geursteentje of aromalampje enkele druppels. Druppel 1-2 druppels aan de binnen- of de buitenkant van een afdekverband bij onaangename geuren van wonden.

  Waarschuwing
  Ontvlambare vloeistof en damp.
  Schadelijk bij inslikken.
  Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden.
  Contact met de kleding, ogen, of huid vermijden.
  Voorkom lozing in het milieu.
  Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen. GEEN braken opwekken.
  Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
  Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of een arts raadplegen.
  Bij contact met de huid: met veel water en zeep wassen.

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

De Levensboom Palliacare fresh 10 ml

Artikelnummer: 846187

Per verpakking: 10 ml

Merk: De Levensboom

EAN: 8715542028611

Op voorraad:

niet beschikbaar

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)