De Levensboom Weldadige rust 10 ml
 1. Beschrijving-

  De Levensboom In BewegingDe Levensboom Weldadige Rust
  Deze compositie geeft een sfeer van een warme wollige deken, waarin je je veilig en omhuld kan weten.

  Ingredienten
  Origanum majorana, Commiphora myrrha, Piper nigrum, Pimenta racemosa, Zingiber officinale

  Gebruik
  Op een tissue, zakdoek of geursteentje of aromalampje enkele druppels. Druppel 1-2 druppels aan de binnen- of de buitenkant van een afdekverband bij onaangename geuren van wonden.

  Waarschuwing
  Ontvlambare vloeistof en damp.
  Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  Veroorzaakt huidirritatie.
  Veroorzaakt ernstige oogletsel. 
  Verdacht van het veroorzaken van genetische schade (blootstelingsroute vermelden indien afdoene bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
  Verdacht van het veroorzaken van kanker (blootstelingsroute vermelden indien afdoene bewezen is dat het gevaar bij andere blootstellingsroutes niet aanwezig is)
  Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking en/of etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. 
  Verwijderd houden van open vuur/vonken. Niet roken.
  Na inslikken: onmiddellijk een antigifcentrum of arts raadplegen.
  Bij contact met de ogen: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen. 
  GEEN braken opwekken.

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

De Levensboom Weldadige rust 10 ml

Artikelnummer: 846203

Per verpakking: 10 ml

Merk: De Levensboom

EAN: 8715542028772

Op voorraad:

niet beschikbaar

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)