Zone Terpentine 1000 Vloeistof
 1. Beschrijving-

  Zone Terpentine

  Samenstelling
  Terpetine

  Gebruik
  Te gebruiken voor:
  Het verdunnen van verf.
  Het reinigen van kwasten, verfrollen enz.
  Het ontvetten van nieuw hardboard.
  Het verwijderen van vetvlekken op linoleum en parket.

  Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurig egevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Buiten bereik van kinderen houden. Verwijderd houden van warmte, vonken, open vuur of hete oppervlakken - niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Voorkom lozing in het milieu. BIj contact met de huid (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen. Na inslikken: De mond spoelen. Geen braken opwekken. Onmiddellijk een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen. Specifieke behandeling vereist. Gelekte/gemorste stofopruimen.

  Fabrikant
  Advion B.V.
  Slego 1
  1046 BM Amsterdam

 2. Reviews -

  Customer Reviews

  No reviews yet
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)
  0%
  (0)

Zone Terpentine 1000 Vloeistof

Artikelnummer: 956962

Per verpakking: 1000 Vloeistof

Merk: Zone

EAN: 8714774303190

Op voorraad:

Zone Terpentine

niet beschikbaar

Customer Reviews

No reviews yet
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)